Sunday, July 10, 2011

SURAT PERMOHONAN

http://sdncb11pt.blogspot.com/
      PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
                         SDN CAKUNG BARAT  11 PETANG
         KEC.CAKUNG-JAKARTA TIMUR
Jl. Pahlawan Komarudin Rt.04 Rw. 03 Cakung Barat 

SURAT PERMOHONAN


Kepada Yth.
Bapak Ketua Team Pelaksana Sertifikasi Guru DKI Jakarta
di-
Jakarta

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                    : Esron Lubis, S.Pd
NIP Lama             : 131 502 244 / 106066
        Baru              : 196410041986031011
Pangkat/Gol          :  Pembina ( IV/a)
Jabatan                 :  Guru Madya
Tempat Tugas       :  SDN.Cakung Barat 11 Petang
Guru Kelas           :  VI ( enam)
Memohon dengan sangat sudilah kiranya Bapak dapat mengirimkan daftar calon sertifikasi dari tempat saya bertugas di SDN Cakung Barat 11 Petang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

Adapun alasan permohonan ini saya ajukan berhubung sejak tahun tersebut saya telah mengikuti pendaftaran namun tidak pernah terpanggil ikut serta menjadi Guru Sertifikasi hingga sekarang.

Demikianlah permohonan ini saya ajukan mohon maaf bila saya terlalu lancang


Jakarta,11 Juli 2011
Hormat saya

ttd

Esron Lubis,S.Pd
E-mail             : esronlubis@rocketmail.com
                         sdncakungbaratsebelaspetang@yahoo.co.id

 : http://gr19210.blogspot.com
                         http://sdncb11pt.blogspot.com/


No comments:

Post a Comment